Privacybeleid

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Bonduelle Nederland B.V., gevestigd in Nederland.

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. 

Inhoud

 1. Waarom verzamelt Bonduelle mijn gegevens?
 2. Aan wie geeft Bonduelle mijn persoonlijke gegevens door en waarom?
 3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
 4. Is Bonduelle verantwoordelijk voor andere websites?
 5. Hoe worden mijn gegevens door Bonduelle beschermd?
 6. Hoe kan ik mijn gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen?
 7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
 8. Waar kan ik terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom verzamelt Bonduelle mijn gegevens?

Op bepaalde onderdelen van de website word je gevraagd jouw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door Bonduelle worden gebruikt voor diverse doeleinden.

 • De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om je mee te laten doen aan een actie of om jouw vragen te kunnen beantwoorden.
 • Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om je per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over Bonduelle producten en acties.
 • Daarnaast kunnen we jouw naam en adresgegevens gebruiken om je per post informatie over Bonduelle en/of haar producten toe te sturen. Indien wij je telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor jouw telefoonnummer gebruiken (indien je dat aan ons heeft verstrekt).
 • Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw behoeften.

2. Aan wie geeft Bonduelle mijn persoonlijke gegevens door en waarom?

Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens die op onze websites of ergens anders worden opgegeven. 
Verder kan het nodig zijn jouw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren die je bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

Verder zal Bonduelle jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens jouw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door jouw bezochte gedeelten van de website en de diensten die je op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op jouw interesses en behoeften.

Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.  Je dient je echter wel te realiseren dat je dan wellicht niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. 
Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je cookies ontvangt of dat cookies worden geweigerd. Klik hier om te zien hoe je dit kunt doen en hoe je oude cookies kunt verwijderen.

Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Daarnaast gebruikt Bonduelle Google Analytics. 
Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Bonduelle het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. 
Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan Bonduelle eventuele marketingcampagne’s of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.

4. Naar welke landen worden mijn gegevens doorgezonden en waarom?

Bonduelle Benelux opereert zowel in Nederland als België. Je persoonlijke gegevens kunnen daarom over nationale grenzen heen worden verzonden. De gegevens kunnen naar landen worden verzonden waar wetten op gegevensbescherming gelden die anders luiden dan die in het land van waaruit je je persoonlijke gegevens hebt verstrekt.

5. Is Bonduelle verantwoordelijk voor andere websites?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Bonduelle verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Hoe beschermt Bonduelle mijn gegevens?

Bonduelle draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Hoe kan ik mijn gegevens opvragen, wijzigen of laten verwijderen?

Je kan op ieder moment je gegevens opvragen bij Bonduelle of verzoeken om je persoonlijke gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Je kunt eveneens aangeven dat je gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. 
Hiervoor stuur je een e-mail naar consumerservices_blx_uk@bonduelle.com Bonduelle zal zo spoedig mogelijk (binnen 4 weken) op je verzoek reageren. 

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Bonduelle kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zal verstrekken die niet zijn genoemd in deze privacyverklaring.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy disclaimer? Je kan steeds contact opnemen met:

Bonduelle Nederland B.V. 
t.a.v.  Consumentenservice
Postbus 28058
5602 JB Eindhoven

Tel: 0800 – 266 38 355